БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов
Ширина/Дължина 43:17:47.10/27:42:04.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BG14502/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:06  1156.174  2(0)  1,235(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14578/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.597  3(0)  1,852(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22002/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.574  4(0)  2,469(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11251/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:10  1155.401  5(0)  3,086(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22082/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.339  9(0)  5,556(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11199/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.316  10(0)  6,173(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22061/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:53  1147.200  11(0)  6,79(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22024/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:54  1147.007  12(0)  7,407(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11242/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:55  1146.814  13(0)  8,025(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11224/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:59  1146.064  14(0)  8,642(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11208/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:01  1145.679  15(0)  9,259(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11233/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:18  1142.478  16(0)  9,877(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11201/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:19  1142.286  17(0)  10,494(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11243/2019  115733,023  17.05.2020 08:12:05  1133.715  18(0)  11,111(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11266/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:12  1121.444  20(0)  12,346(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14546/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:41  1116.220  30(0)  18,519(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14534/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:42  1116.037  31(0)  19,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11239/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:43  1115.854  33(0)  20,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11238/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:46  1115.316  36(0)  22,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11190/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:49  1114.779  39(0)  24,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69368/2018  115733,023  17.05.2020 08:14:04  1112.101  42(0)  25,926(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11225/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:16  1109.968  45(0)  27,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11180/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:18  1109.617  46(0)  28,395(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11227/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:19  1109.436  47(0)  29,012(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14511/2018  115733,023  17.05.2020 08:15:34  1096.299  54(0)  33,333(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11241/2019  115733,023  17.05.2020 08:15:44  1094.578  56(0)  34,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11219/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:03  1091.306  59(0)  36,42(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11299/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:14  1089.426  64(0)  39,506(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11258/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:46  1083.977  71(0)  43,827(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11178/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:55  1082.457  74(0)  45,679(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11226/2019  115733,023  17.05.2020 08:18:42  1064.701  88(0)  54,321(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314065/2019  115733,023  17.05.2020 08:20:00  1052.118  113(0)  69,753(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11244/2019  115733,023  17.05.2020 08:23:48  1016.986  161(0)  99,383(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14564/2018  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.387  169(0)  104,321(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11216/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.378  170(0)  104,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11215/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:39  1009.446  175(0)  108,025(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11270/2019  115733,023  17.05.2020 08:26:22  994.552  218(0)  134,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11218/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:11  971.053  267(0)  164,815(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11254/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:13  970.776  268(0)  165,432(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314064/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:15  970.508  269(0)  166,049(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14594/2018  115733,023  17.05.2020 08:29:17  970.239  270(0)  166,667(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11253/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:20  969.833  272(0)  167,901(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11291/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:24  969.288  273(0)  168,519(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14563/2018  115733,023  17.05.2020 08:32:13  946.947  322(0)  198,765(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11254/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.190  6(0)  3,663(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14545/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.165  7(0)  4,274(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11224/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.975  8(0)  4,884(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14564/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.962  9(0)  5,495(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314064/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:29  1346.773  10(0)  6,105(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11226/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.558  11(0)  6,716(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11201/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.532  12(0)  7,326(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11253/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.343  13(0)  7,937(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11208/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.330  14(0)  8,547(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69368/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:32  1346.141  15(0)  9,158(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11225/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:35  1345.509  16(0)  9,768(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69367/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:45  1318.698  28(0)  17,094(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69369/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:46  1318.492  29(0)  17,705(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22082/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.674  31(0)  18,926(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14534/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.650  32(0)  19,536(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14546/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.626  33(0)  20,147(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11216/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.268  34(0)  20,757(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11298/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  35(0)  21,368(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11180/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  36(0)  21,978(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14563/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:38  1308.077  37(0)  22,589(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69366/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:39  1307.874  38(0)  23,199(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14514/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.671  39(0)  23,81(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14551/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.659  40(0)  24,42(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11239/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.278  41(0)  25,031(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22024/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.254  42(0)  25,641(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11242/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:43  1307.075  44(0)  26,862(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22002/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:48  1306.087  45(0)  27,473(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11241/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:49  1305.885  46(0)  28,083(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11266/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:51  1305.493  47(0)  28,694(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11243/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:56  1304.507  50(0)  30,525(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11258/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.167  54(0)  32,967(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11202/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.143  55(0)  33,578(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14502/2018  143408,399  24.05.2020 09:50:35  1296.839  61(0)  37,241(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11238/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:01  1291.770  70(0)  42,735(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14578/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:06  1290.805  74(0)  45,177(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11207/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:20  1288.103  79(0)  48,23(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14594/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:25  1287.132  80(0)  48,84(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11199/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:26  1286.947  81(0)  49,451(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11299/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:13  1277.956  100(0)  61,05(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11259/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:16  1277.387  102(0)  62,271(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14511/2018  143408,399  24.05.2020 09:53:28  1263.878  144(0)  87,912(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314067/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:29  1263.699  147(0)  89,744(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11215/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.510  148(0)  90,354(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11236/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.488  149(0)  90,965(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11190/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:37  1262.209  155(0)  94,628(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14540/2018  143408,399  24.05.2020 09:54:25  1253.384  174(0)  106,227(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11291/2019  143408,399  24.05.2020 09:54:27  1253.022  175(0)  106,838(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11227/2019  143408,399  24.05.2020 09:55:50  1238.062  247(0)  150,794(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11247/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:21  1232.560  269(0)  164,225(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11178/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:24  1232.031  273(0)  166,667(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11255/2019  143408,399  24.05.2020 09:57:24  1221.537  321(0)  195,971(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  FR314067/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:11  1745.106  22(0)  14,342(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11226/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:12  1744.893  23(0)  14,993(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11215/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:12  1744.868  24(0)  15,645(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14534/2018  242889,127  31.05.2020 10:19:13  1744.680  25(0)  16,297(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11224/2019  242889,127  31.05.2020 10:19:14  1744.480  26(0)  16,949(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69366/2018  242889,127  31.05.2020 10:20:44  1725.886  31(0)  20,209(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14514/2018  242889,127  31.05.2020 10:20:58  1723.021  33(0)  21,512(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11299/2019  242889,127  31.05.2020 10:21:18  1718.961  34(0)  22,164(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11291/2019  242889,127  31.05.2020 10:21:26  1717.344  36(0)  23,468(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22061/2017  242889,127  31.05.2020 10:24:56  1675.872  95(0)  61,93(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11202/2019  242889,127  31.05.2020 10:24:56  1675.849  96(0)  62,581(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11178/2019  242889,127  31.05.2020 10:25:42  1667.050  121(0)  78,879(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11214/2019  242889,127  31.05.2020 10:26:32  1657.573  166(0)  108,214(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11225/2019  242889,127  31.05.2020 10:26:33  1657.381  170(0)  110,821(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22002/2017  242889,127  31.05.2020 10:27:27  1647.264  207(0)  134,941(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11208/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:27  1647.242  208(0)  135,593(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11216/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:29  1646.896  209(0)  136,245(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11298/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:33  1646.148  213(0)  138,853(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11233/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:36  1645.590  214(0)  139,505(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11270/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:37  1645.401  215(0)  140,156(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11242/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:39  1645.033  219(0)  142,764(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11258/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:40  1644.844  220(0)  143,416(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14578/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:41  1644.665  221(0)  144,068(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69368/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:41  1644.643  222(0)  144,72(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11201/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:43  1644.287  226(0)  147,327(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14551/2018  242889,127  31.05.2020 10:27:45  1643.920  227(0)  147,979(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11251/2019  242889,127  31.05.2020 10:27:57  1641.697  249(0)  162,321(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG22082/2017  242889,127  31.05.2020 10:27:58  1641.509  251(0)  163,625(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG14563/2018  242889,127  31.05.2020 10:28:53  1631.409  302(0)  196,871(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  FR314064/2019  242889,127  31.05.2020 10:28:54  1631.223  304(0)  198,175(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG11241/2019  242889,127  31.05.2020 10:28:55  1631.037  305(0)  198,827(0)  31(31)  1534(1534)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG69369/2018  330293,548  07.06.2020 07:31:57  1214.538  1(0)  0,651(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11216/2019  330293,548  07.06.2020 07:31:59  1214.390  2(0)  1,303(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11238/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:01  1214.239  3(0)  1,954(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11208/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:02  1214.167  4(0)  2,606(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11242/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:02  1214.158  5(0)  3,257(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG69368/2018  330293,548  07.06.2020 07:32:03  1214.091  6(0)  3,909(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11224/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:06  1213.868  7(0)  4,56(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11253/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:07  1213.792  8(0)  5,212(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11271/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:11  1213.498  9(0)  5,863(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14534/2018  330293,548  07.06.2020 07:32:11  1213.489  10(0)  6,515(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11233/2019  330293,548  07.06.2020 07:32:14  1213.275  11(0)  7,166(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11201/2019  330293,548  07.06.2020 07:33:42  1206.772  13(0)  8,469(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14514/2018  330293,548  07.06.2020 07:38:05  1187.752  23(0)  14,984(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG22024/2017  330293,548  07.06.2020 07:39:07  1183.352  25(0)  16,287(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11247/2019  330293,548  07.06.2020 07:40:45  1176.469  34(0)  22,15(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14578/2018  330293,548  07.06.2020 07:41:46  1172.222  45(0)  29,316(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11227/2019  330293,548  07.06.2020 07:42:28  1169.317  51(0)  33,225(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11243/2019  330293,548  07.06.2020 07:42:28  1169.313  52(0)  33,876(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG69366/2018  330293,548  07.06.2020 07:42:55  1167.457  58(0)  37,785(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14545/2018  330293,548  07.06.2020 07:43:41  1164.305  59(0)  38,436(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  FR314064/2019  330293,548  07.06.2020 07:43:50  1163.690  61(0)  39,739(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11202/2019  330293,548  07.06.2020 07:43:52  1163.550  62(0)  40,391(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG22002/2017  330293,548  07.06.2020 07:47:22  1149.379  77(0)  50,163(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG22061/2017  330293,548  07.06.2020 07:48:24  1145.262  88(0)  57,329(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11215/2019  330293,548  07.06.2020 07:48:26  1145.131  89(0)  57,98(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11270/2019  330293,548  07.06.2020 07:48:28  1144.996  91(0)  59,283(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11254/2019  330293,548  07.06.2020 07:49:26  1141.174  99(0)  64,495(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11190/2019  330293,548  07.06.2020 07:52:21  1129.788  130(0)  84,691(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11241/2019  330293,548  07.06.2020 07:52:22  1129.722  131(0)  85,342(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG69367/2018  330293,548  07.06.2020 07:54:28  1121.666  155(0)  100,977(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  FR314065/2019  330293,548  07.06.2020 07:54:30  1121.540  156(0)  101,629(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14563/2018  330293,548  07.06.2020 07:54:49  1120.334  160(0)  104,235(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11180/2019  330293,548  07.06.2020 07:55:17  1118.566  164(0)  106,84(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11258/2019  330293,548  07.06.2020 07:56:21  1114.539  177(0)  115,309(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG14564/2018  330293,548  07.06.2020 07:58:36  1106.140  210(0)  136,808(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG22082/2017  330293,548  07.06.2020 07:59:08  1104.170  216(0)  140,717(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11244/2019  330293,548  07.06.2020 08:00:53  1097.747  236(0)  153,746(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11214/2019  330293,548  07.06.2020 08:04:04  1086.253  277(0)  180,456(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Девене (07.06.2020)  BG11266/2019  330293,548  07.06.2020 08:06:18  1078.333  304(0)  198,046(0)  30(30)  1535(1535)  Клубно(Клубно) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG69367/2018  362828,847  14.06.2020 09:16:38  1755.909  1(1)  0,746(0,449)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11161/2019  362828,847  14.06.2020 09:18:01  1744.227  3(3)  2,237(1,348)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11247/2019  362828,847  14.06.2020 09:18:03  1743.950  4(4)  2,983(1,797)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11167/2019  362828,847  14.06.2020 09:24:47  1689.281  19(21)  14,169(9,434)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11291/2019  362828,847  14.06.2020 09:25:42  1682.099  38(40)  28,337(17,969)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG22002/2017  362828,847  14.06.2020 09:26:40  1674.592  51(57)  38,031(25,606)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11219/2019  362828,847  14.06.2020 09:26:41  1674.468  52(58)  38,777(26,056)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11298/2019  362828,847  14.06.2020 09:27:18  1669.714  60(66)  44,743(29,65)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11249/2019  362828,847  14.06.2020 09:27:28  1668.432  64(70)  47,726(31,447)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11178/2019  362828,847  14.06.2020 09:27:29  1668.309  65(71)  48,471(31,896)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11215/2019  362828,847  14.06.2020 09:27:32  1667.926  66(72)  49,217(32,345)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11180/2019  362828,847  14.06.2020 09:27:34  1667.665  68(74)  50,708(33,243)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  FR314067/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:07  1655.868  105(114)  78,3(51,213)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11216/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:07  1655.861  106(115)  79,045(51,662)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG22082/2017  362828,847  14.06.2020 09:29:08  1655.747  107(116)  79,791(52,111)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11241/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:08  1655.732  108(117)  80,537(52,561)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11239/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:09  1655.619  109(118)  81,283(53,01)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11199/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:09  1655.604  110(119)  82,028(53,459)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14502/2018  362828,847  14.06.2020 09:29:09  1655.596  111(120)  82,774(53,908)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11226/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:10  1655.490  112(121)  83,52(54,358)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG69366/2018  362828,847  14.06.2020 09:29:10  1655.483  113(122)  84,265(54,807)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11266/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:11  1655.369  114(123)  85,011(55,256)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11238/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:11  1655.354  116(125)  86,503(56,155)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11224/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:11  1655.339  117(126)  87,248(56,604)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11227/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:12  1655.241  118(127)  87,994(57,053)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11253/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:12  1655.226  119(128)  88,74(57,502)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11254/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:13  1655.113  120(129)  89,485(57,951)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11233/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:15  1654.864  121(130)  90,231(58,401)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14514/2018  362828,847  14.06.2020 09:29:16  1654.735  122(131)  90,977(58,85)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11207/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:16  1654.728  123(132)  91,723(59,299)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG22024/2017  362828,847  14.06.2020 09:29:16  1654.713  124(133)  92,468(59,748)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11243/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:16  1654.698  125(134)  93,214(60,198)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11225/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:17  1654.615  126(135)  93,96(60,647)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11208/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:17  1654.599  127(136)  94,705(61,096)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14578/2018  362828,847  14.06.2020 09:29:18  1654.486  128(137)  95,451(61,545)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11255/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:21  1654.109  129(138)  96,197(61,995)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11202/2019  362828,847  14.06.2020 09:29:25  1653.604  131(140)  97,688(62,893)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG69368/2018  362828,847  14.06.2020 09:31:42  1636.576  181(208)  134,974(93,441)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14563/2018  362828,847  14.06.2020 09:32:29  1630.816  193(223)  143,922(100,18)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG22061/2017  362828,847  14.06.2020 09:32:51  1628.130  205(236)  152,871(106,02)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11214/2019  362828,847  14.06.2020 09:33:19  1624.726  222(254)  165,548(114,106)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11201/2019  362828,847  14.06.2020 09:33:21  1624.486  224(256)  167,04(115,004)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11244/2019  362828,847  14.06.2020 09:34:22  1617.122  239(274)  178,225(123,091)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11270/2019  362828,847  14.06.2020 09:34:26  1616.647  246(281)  183,445(126,235)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14564/2018  362828,847  14.06.2020 09:34:37  1615.322  253(289)  188,665(129,829)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11258/2019  362828,847  14.06.2020 09:35:13  1611.019  265(301)  197,614(135,22)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14551/2018  362828,847  14.06.2020 09:35:39  1607.928  271(308)  202,088(138,365)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG11236/2019  362828,847  14.06.2020 09:39:29  1581.071  328(382)  244,594(171,608)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Лом/BG (14.06.2020)  BG14511/2018  362828,847  14.06.2020 09:41:48  1565.267  365(437)  272,185(196,316)  30(60)  1341(2226)  Клубно(Национално) 
Бакъу (21.06.2020)  BG14564/2018  336681,285  21.06.2020 11:11:46  1030.341  3(0)  2,058(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG14540/2018  336681,285  21.06.2020 12:09:58  874.572  22(0)  15,089(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG11208/2019  336681,285  21.06.2020 12:12:07  869.715  29(0)  19,89(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG11242/2019  336681,285  21.06.2020 12:12:10  869.602  30(0)  20,576(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG14534/2018  336681,285  21.06.2020 12:13:01  867.697  33(0)  22,634(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG22002/2017  336681,285  21.06.2020 12:43:01  805.425  87(0)  59,671(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG22082/2017  336681,285  21.06.2020 12:45:32  800.606  91(0)  62,414(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG11291/2019  336681,285  21.06.2020 12:59:27  774.960  132(0)  90,535(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG11298/2019  336681,285  21.06.2020 13:49:43  694.594  259(0)  177,641(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу (21.06.2020)  BG69367/2018  336681,285  21.06.2020 13:52:49  690.179  272(0)  186,557(0)  33(33)  1458(1458)  Клубно(Клубно) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11208/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:23  1167.257  1(3)  1,192(1,862)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11226/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:24  1167.196  2(4)  2,384(2,483)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11216/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:26  1167.077  3(5)  3,576(3,104)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11242/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:32  1166.717  4(6)  4,768(3,724)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11253/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:45  1165.938  5(7)  5,959(4,345)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11243/2019  378638,237  28.06.2020 10:54:46  1165.877  6(8)  7,151(4,966)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11236/2019  378638,237  28.06.2020 10:55:01  1164.980  7(9)  8,343(5,587)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11258/2019  378638,237  28.06.2020 11:00:14  1146.579  12(16)  14,303(9,932)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11178/2019  378638,237  28.06.2020 11:00:39  1145.133  13(18)  15,495(11,173)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11190/2019  378638,237  28.06.2020 11:03:15  1136.199  17(25)  20,262(15,518)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11224/2019  378638,237  28.06.2020 11:03:15  1136.192  18(26)  21,454(16,139)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG22082/2017  378638,237  28.06.2020 11:04:34  1131.726  20(31)  23,838(19,243)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11244/2019  378638,237  28.06.2020 11:06:14  1126.119  24(35)  28,605(21,726)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11225/2019  378638,237  28.06.2020 11:06:21  1125.727  25(36)  29,797(22,346)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14534/2018  378638,237  28.06.2020 11:09:49  1114.242  35(49)  41,716(30,416)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11219/2019  378638,237  28.06.2020 11:12:00  1107.129  44(62)  52,443(38,485)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11167/2019  378638,237  28.06.2020 11:12:43  1104.813  50(68)  59,595(42,21)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11199/2019  378638,237  28.06.2020 11:16:00  1094.330  57(86)  67,938(53,383)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14545/2018  378638,237  28.06.2020 11:16:14  1093.594  60(91)  71,514(56,487)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG22002/2017  378638,237  28.06.2020 11:16:15  1093.540  61(92)  72,706(57,107)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14564/2018  378638,237  28.06.2020 11:16:51  1091.648  66(99)  78,665(61,453)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14511/2018  378638,237  28.06.2020 11:16:56  1091.387  70(103)  83,433(63,935)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14514/2018  378638,237  28.06.2020 11:18:13  1087.363  72(108)  85,816(67,039)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11270/2019  378638,237  28.06.2020 11:18:21  1086.948  73(110)  87,008(68,281)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG69366/2018  378638,237  28.06.2020 11:19:24  1083.681  86(126)  102,503(78,212)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11259/2019  378638,237  28.06.2020 11:21:43  1076.542  106(153)  126,341(94,972)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11266/2019  378638,237  28.06.2020 11:23:05  1072.377  121(171)  144,219(106,145)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11238/2019  378638,237  28.06.2020 11:23:05  1072.371  122(172)  145,411(106,766)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11241/2019  378638,237  28.06.2020 11:23:06  1072.326  123(173)  146,603(107,387)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11207/2019  378638,237  28.06.2020 11:23:12  1072.022  126(179)  150,179(111,111)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG22061/2017  378638,237  28.06.2020 11:25:59  1063.641  145(206)  172,825(127,871)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG69369/2018  378638,237  28.06.2020 11:28:58  1054.800  176(248)  209,774(153,942)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11180/2019  378638,237  28.06.2020 11:30:57  1049.005  186(266)  221,692(165,115)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG11201/2019  378638,237  28.06.2020 11:33:08  1042.699  199(292)  237,187(181,254)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 
Бакъу/РО (28.06.2020)  BG14502/2018  378638,237  28.06.2020 11:35:01  1037.317  219(320)  261,025(198,634)  22(52)  839(1611)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11208/2019  Женски  41,494  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11224/2019  Мъжки  51,174  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11242/2019  Женски  62,444  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14534/2018  Мъжки  84,118  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11226/2019  Мъжки  132,772  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11243/2019  Женски  140,676  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  158,25  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22002/2017  Мъжки  162,818  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11216/2019  Женски  181,764  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  186,195  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  214,212  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11238/2019  Женски  229,832  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11225/2019  Мъжки  231,36  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11253/2019  Женски  242,897  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  270,839  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  277,154  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  281,958  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11201/2019  Женски  288,62  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  303,156  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11215/2019  Мъжки  304,349  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  306,884  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11241/2019  Женски  307,941  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14534/2018  Мъжки  319,228  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11178/2019  Мъжки  10  334,294  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11258/2019  Мъжки  11  337,255  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11180/2019  Женски  355,571  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  359,94  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11266/2019  Женски  400,487  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  403,256  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11291/2019  Мъжки  13  407,329  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  410,336  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22002/2017  Мъжки  445,451  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  448,145  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  483,507  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11270/2019  Женски  528,523  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  597,44  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  610,554  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  622,64  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  785,509  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11208/2019  Женски  41,494  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11224/2019  Мъжки  51,174  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11242/2019  Женски  62,444  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14534/2018  Мъжки  84,118  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11226/2019  Мъжки  132,772  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11243/2019  Женски  140,676  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  158,25  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22002/2017  Мъжки  162,818  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11216/2019  Женски  181,764  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  186,195  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  214,212  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11238/2019  Женски  10  229,832  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11225/2019  Мъжки  231,36  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11253/2019  Женски  11  242,897  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  270,839  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  277,154  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  281,958  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11201/2019  Женски  10  288,62  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  303,156  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11215/2019  Мъжки  11  304,349  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  306,884  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11241/2019  Женски  13  307,941  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14534/2018  Мъжки  319,228  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11178/2019  Мъжки  14  334,294  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11258/2019  Мъжки  15  337,255  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11180/2019  Женски  17  355,571  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  22  359,94  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11266/2019  Женски  21  400,487  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  403,256  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11291/2019  Мъжки  19  407,329  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  410,336  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22002/2017  Мъжки  445,451  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  448,145  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  483,507  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG11270/2019  Женски  32  528,523  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  597,44  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  12  610,554  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  26  622,64  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  15  785,509  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11208/2019  Женски  84,784  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22002/2017  Мъжки  192,547  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22082/2017  Женски  274,485  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14564/2018  Женски  330,148  2020  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  708,124  2020  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG11208/2019  Женски  84,784  2020  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22002/2017  Мъжки  192,547  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22082/2017  Женски  274,485  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14564/2018  Женски  330,148  2020  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  708,124  2020  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11208/2019  Женски  41,494  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11224/2019  Мъжки  51,174  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11242/2019  Женски  62,444  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11226/2019  Мъжки  132,772  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11243/2019  Женски  140,676  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11216/2019  Женски  181,764  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11238/2019  Женски  229,832  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11225/2019  Мъжки  231,36  2020  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG11253/2019  Женски